Home Page

X'Hemm Ġdid

Ċajt

Funny Pictures

Funny Videos

Funny Voice Clips

Chat Room

Guest Book

Ikkuntatjawna

Illinkja Cajt Maltin


Cajt

Biex tibda tara c-cajt mill-bidu, aghfas hawn.

Inkella ghazel pagna minn hawn isfel:
(Taht kull pagna issib l-ismijiet tac-cajt li jinsabu f'dik il-pagna)

Pagna 1
(Bullbajd, Il-Meeting, Is-Sigarru, Ir-ragel b'id wahda, Roony, Ir-ragel Injorant, X'inhu Dezert?, Il-Birra, Il-Festin, Iz-ziemel)

Pagna 2
(Il-Presidenti, Il-Kelb, Tigbor Xejn, Il-Coca Cola U L-Pepsi, Il-Mewta Ta' Jack, In-Naghga l-Mitlufa, Sewqan Bla Licenzja, Il-Cafeteria, Ilment Fuq L-ikel, Kcina Nadifa)

Pagna 3
(Serqa Facli, Telefonata Lis-Seftura, L-ewwel Kliem, Mela Jien...?, Ir-Restaurant Favorit, Is-Serqa Tal-Muturi, Il-Bully, Haj Jew Mejjet?, Tilwima Bejn Zewg Subien, Xi Haga Specjali)

Pagna 4
(Ir-Ragel L-Ikrah, Nota Ghal Tal-Hobz, Ir-Ragel Iddisprat, Imxi Wara L-Vlegga, Lil hadd Ma Nista Nizzewweg, Xoghol Bil-Kutrabandu, Il-Halliel, L-Akkuzat, Ir-Ragel Bil-Guh, Twissija mit-Tabib)

Pagna 5
(It-30 Anniversarju, Nuqqas Ta' Attenzjoni, Ir-Ragel Li Ma Tantx Jara, F'Bieb Il-Genna, It-Telfa tac-Curkett, Il-Promotion, Wrong Number!, Dawra bl-ajruplan, Il-Gwida, Il-Malti u L-Ingliz)

Pagna 6
(Biza mil-injection, Rigal Bi Zball, Is-Soru, Snien Foloz, Il-Vacum Modern, Il-Vampira u Shabu, Saffar, Naqqasli Ftit, L-20 Anniversarju, Reproduzzjoni)

Pagna 7
(Regola Minghand l-Arc Isqof, Imsawwat mill-mara!, Queue, Pizza Bla Bajd, Id-Double Decker, Il-Librerija, Ordni Ftit Difficli..., Xirja Minghand tal-Hwejjeg, Mawra sa Paceville, Favur minghand Alla)

Pagna 8
(Il-Kunjata, Mewta Mhux Mistennija)